Internationella sidan
Förstasidan
Steg 1 - LacrosseSteg 2 - Intercrosse HistorikSteg 3 - Intercrosse VärderingarSteg 4 - Intercrosse Regler

Intercrosse Tour

Välkommen till denna introduktion till intercrosse.
Introduktionen kommer att ge er kort historik samt den unika idén bakom intercrosse.
Slutligen ges en kortfattad beskrivning av spelreglerna.

Introduktionen är indelad i fyra steg:

  1. Lacrosse
  2. Intercrosse historik
  3. Intercrosse värderingar
  4. Intercrosse regler

Varje steg nås genom de numrerade ikonerna i övre högra hörnet.

Denna introduktion finns även tillgänglig på:

English Engelska / English