Internationella sidan
Förstasidan
Steg 1 - LacrosseSteg 2 - Intercrosse HistorikSteg 3 - Intercrosse VärderingarSteg 4 - Intercrosse Regler

Intercrosse Tour - Step 1: Lacrosse

Ancient LacrosseLacrosse är ursprungssporten för intercrosse.

Sporten utvecklades av indianer för hundratals år sedan för två syften:

  1. En förberedelse för krig.
  2. En sprituell upplevelse.

På denna tid spelades lacrosse med flera hundra deltagare samtidigt och en match kunde pågå i flera dagar.

De tidigaste dokumenten om sporten är från 1600-talet, nedtecknade av franska missionärer.

Den moderna versionen av lacrosse grundades först 1856.
Det var då Dr. William George Beers, den moderna lacrossens fader, grundade "Montreal Lacrosse Club".

Sporten utvecklades och spreds sedan vidare vilket resulterade i olympisk status i St.Louis 1904 och London 1908. Lacrosse var även uppvisningsgren under se olympiska spelen 1928.

Internationella Lacrosse Federationen startade officiella världsmästerskap 1967.
Världsmästerskapen har därefter hållits vart fjärde år sedan 1974.

Idag spelas lacrosse på en plan med måtten 110 x 60 yards (cirka 100 x 55 meter).
Ett lag består av tio spelare, inklusive målvakt, och upp till tretton avbytare.
Matcherna delas in i fyra perioder om 20 minuter vardera.

Lacrosse är ett fysiskt spel där tacklingar tillåts. Dessutom tillåts en viss form av slag med "crosset".

För ytterligare information om lacrosse, se länkarna på vår internationella sida.