Internationella sidan
Förstasidan
Steg 1 - LacrosseSteg 2 - Intercrosse HistorikSteg 3 - Intercrosse VärderingarSteg 4 - Intercrosse Regler

Intercrosse Tour - Step 3: Intercrosse Values

Intercrosse baseras på fyra värderingar som brukar förkortas MARC:

  1. Movement (Rörelse)
  2. Autonomy (Autonomi, Självstyrelse)
  3. Respect (Respekt)
  4. Communication (Kommunikation)

Värderingarna reflekteras i sportens alla delar, både på och utanför planen.
Några exempel på regler som kan relateras till dessa:

Movement (Rörelse):
En spelare får aldrig gå med bollen utan antingen springa eller stå still.
På detta sätt erhålls ett rörligt spel där spelarna hela tiden måste röra sig.

Autonomy (Autonomi):
Alla spelare får när som helst under spelet blockera bollen, vilket garanterar fortsatt bollinnehav.
Det är inte alltid den snabbaste eller starkaste spelaren som får bollkontroll.
På detta sätt premieras icke "elitspelare".

Respect (Respekt):
Varken kropps- eller cross-kontakt är tillåtet.
Spelarna lärs att respektera motståndare, domare, tränare och medspelare.

Communication (Kommunikation):
En spelare får bara ha bollkontroll i fem sekunder. Därefter måste han/hon passa eller skjuta.
(Laget måste utnyttja samtliga spelare för att göra mål. Det räcker inte med enstaka bra spelare.)